ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή με στόχο την κατάθεση και ψήφιση νομοσχεδίου βάσει του οποίου θα μεταρρυθμιστεί το οικογενειακό δίκαιο. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται έχουν ως κεντρικό θέμα την ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων παιδιών μετά τη λύση ενός γάμου. Η βασική πρόταση τροποποίησης είναι η θεσμοθέτηση της από κοινού άσκησης της επιμέλειας και της εναλλασσόμενης κατοικίας, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των δύο γονέων.

  1. ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟ;

Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη της την κοινωνία. Δεν έχει κάνει καμία επίσημη τοποθέτηση με δημοσιοποίηση κάποιου σχεδίου και η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι τώρα προέρχεται από διαρροές που η ίδια δρομολογεί. Δεν έχει καλέσει ή δεχτεί να συζητήσει με γυναικείες οργανώσεις, ενώ εντύπωση κάνει η απουσία τοποθέτησης ακόμα και του επίσημου κρατικού φορέα για την οικογένεια και την ισότητα των φύλων, της «Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων».